Projekt Roheline Pealinn Tallinn 2023

2023.aastal kandis Tallinn auväärset Rohelise Pealinna tiitlit. Selle raames toimus Tallinnas mitmeid ettevõtmisi ja sündmusi, mille rahastamisele Tallinn linn oma panuse andis.

Ka Eesti Permakultuuriühingul (EPÜ) oli au olla kaasatud Rohelise pealinna tegemistesse ning oma roll Rohelise pealinna projektis. Nimelt korraldas EPÜ Rohelise Pealinna rahastuse toel erinevaid permakultuurialaseid koolitusi ja praktilisi õpitubasid linnakodanikele ning õppe- ja kogukonnaaednikele.

Kõik koolitused olid osalejatele tasuta, registreerumisega. Infot ja registreerumislinki koolituste-õpitubade kohta jagas Tallinn oma veebilehel, oma infokirjades ja Facebookis Söödav linn TLN – https://www.facebook.com/groups/299184180881446

Aasta jooksul sai läbi viidud 16 koolitust ja praktilist õpituba erinevates õppe- ja kogukonna aedades.

Ja kuigi projekt on sellisel kujul lõppenud, on ühingul plaanis koolituste ja õpitubade läbiviimist jätkata. Jälgige infot!

INTERREG projekt MainPotRe

Projekti algus 01.08.2023

MainPotRe on kaheaastane projekt mis hõlmad kolme peamist tegevusvaldkonda.

1)Pärandsortide kohta info kogumine. Eesti pärandsortide kohta info kogumine, sh. varem tuvastamata sortide kogumine, mida väikekasvatajad säilitavad. Eesti populaarsemate pärandsortide väljaselgitamine et, saaks selle ametlikult registreerida. Teadmiste edasiandmine haigusvaba seemnekartuli kasutamise kohta.

2)Info jagamine /kommunikatsioon. Lõppkasutajatele asjakohase teabe levitamine (kartuli taimse materjali säilitamine ja geenivaramust levitamine).

3) Uuringud, infopäevad. Küsitluste läbiviimine, et selgitada välja enim soovitavad pakendi suurused, ihaldatumad kohalikud sordid, eelistatud ostuviisid, selgitada välja, millist teavet sordi kohta ostjad sooviksid koos seemnekartuliga saada. Tunnustatud kohalike (võib olla nii – kohalik kui ka pärand) sortide demonstreerimine põllupäevadel, infopäevadel jms üritustel.

Eesti Permakultuuriühingu juhatuse liikmete õpireis Portugali, Sao Miqueli saarele

Eesti Permakultuuriühingu selle kevade suursündmuseks oli juhatuse liikmete õpireis Portugali, Sao Miqueli saarele, kus  toimus rahvusvaheline PDC koolitus. Õpireis toimus Erasmus+ rahastuse toel, eesmärgiga tõhustada Eesti Permakultuuriühingu juhatuse permakultuuri alast pädevust. Sõit Assooridele sai ette võetud seetõttu, et just seal oli suurepäraselt omanäoline koolitaja Helder Valente PDC koolitust korraldamas ja seda mitte ka esimest korda – külalislahke võõrustaja Ana Henrique permakultuurifarmis “Quinta das Flores” oli see juba õige mitmes PDC koolitus.

Helder Valente valimine koolitajaks õigustas ennast tõesti, sest Helder oma suurte kogemustega ning paindliku õpetamisstiiliga haakus meie kirju grupi vajadustega vägagi sujuvalt. Meile eestimaalastele lisandus üks õppur naabersaarelt ning kaks Ameerika taustaga huvilist. 

Helder on permakultuuriga seotud üle 20 aasta ning loonud oma õppeprogrammi “The New School Permaculture”, mis on loovalt väestav segu erinevatest pedagoogilistest meetoditest, teraapilistest mängudest ning vasaku ja parema ajupoolkera vahel ühendusi loovatest tegevustest. Helderi eesmärk on lisaks teadmiste vahendamisele toetada ka õppija kogu potentsiaali avanemist.

Kuidas siis meie grupil (osalesid Raili, Elina, Ole, Jaana ja Helena) selle potentsiaali avanemisega läks ning millised muljed on sõelale jäänud? Millised praktilised teadmised on juba rakendust leidnud?

Helena: Mind võlus muidugi koolituse toimumiskoht, kus sain olla loodusega heas kontaktis ning teistsugune taimestik ning maastik ei tundunudki võõras. Helderi voolav õpetamisstiil mulle sobis ning oli täitsa hämmastav, kui palju praktilisi ning faktilisi teadmisi ma ikkagi kogusin. Praktilistest teadmistest on “CHOP and DROP” juba korduvalt kasutust leidnud (CHOP and DROP on permakultuurne süsteem biomassi tootmiseks). Minul on küll palju toekam tunne nüüd seda permakultuuri “asja” Eestimaal edendada.

Koolituse käigus tutvusime mitmete aias kasutatavate meetoditega mullaviljakuse ja taimekasvu edendamiseks. Sealhulgas mulla mikroorganismide kogumise ja teisaldamisega? nö riisisukkade põhimõttel.

Õpetaja Helderi valvsa pilgu all märkisime kõrgusjooni vulkaanilise tegevuse läbi kujunenud maastikul, mis erinevalt Eestimaast on järskude kalletega ja mullaerosioonist ohustatud.

.

Ühine koolitusreis mitte ainult ei rikastanud meid maaharimis-alaste teadmistega, vaid hõlmas endas ka permakultuuri sotsiaalset poolt ning seeläbi soodustas ühtlasi ka meie  koostoimimist meeskonnana.

Permakultuuri Disaini kursus (PDC) Eestis septembris 2023 !

Permaculture Design Course (PDC) in Estonia in September 2023, read in English at EUPN homepage. More info in English and registration here. Teachers travel costs are funded by Erasmus+.

Leia kursus Facebookis!

Permakultuuri disaini kursus (PDC) põhineb üle 72-tunnisel rahvusvahelisel õppekaval hõlmates kõiki permakultuuri aspekte, andes osalejatele laialdase arusaama permakultuurist ja kuidas seda oma igapäevaelus kasutada. Peamiseks õppekohaks on Piisonifarm Põlulasas kuid külastame ka teisi kohti, et tutvuda looduslike ehitus- ja permakultuuriliste toimetulekulahendustega. Kursus on enamat kui 12 päeva teoreetilist ja praktilist intensiivõpet, see võib olla elumuutev kogemus.

Permakultuuri disaini kursus on:

neile, kes soovivad saada rohkem teadmisi säästva ja taastava elustiili kohta,

teile, kes soovite luua terviklikku disaini,

teile, kes unistate turvalisest tulevikust,

neile, kes soovivad kursust kogenud õpetajatega, kes praktiseerivad permakultuuri,

teile, kes soovite permakultuuri sertifikaati, et ise õpetama hakata ja/või edasi õppida

teile, kes soovite oma ümbrust paremini mõista

teile kes te soovite rajada LAND-keskust

Kursuse põhiõpetaja on Cathrine Dolleris (Taani) ja teda toetab mulla teemal Marian Nummert (Eesti) ja loodusehituses Sven Aluste (Eesti). Koolitus toimub valdavalt inglise keeles, võimalik tõlge eesti keelde.

Kursus on interaktiivne ning osalejana saad aktiivselt kaasa lüüa, samuti täidad erinevate teemade käigus väikseid disainiülesandeid. Kursuse viimases osas töötavad osalejad põhjalikuma disaini kallal, mis põhineb füüsilisel alal.

Teemad:

Permakultuuri eetika, põhimõtted, disainivahendid ja protsessid.

Ökosüsteemid, suktsessioon, pinnas, mikroelu, süsinikuring

Maastikud, vesi, kliima, mikrokliima

Looduslik hoone, tehnoloogia, energiaallikad, veetöötlus

Kultuur, kogukonna loomine, sotsiaalsed aspektid, majandus

Toit, taastav põllumajandus, süsiniku jalajälg

Eelregistreeru kursusele siin kuni aprilli lõpuni.

Häid jõule ja head uut aastat!

Leidkem rahu ja aega vaatlusteks ning lähedastega koos olemiseks!

Rebasemäe talu lumekuues. Foto Tanel Laanmäe

Jõulu- või uusaastapeo korraldamisel võiks arvesse võtta permakultuuri põhimõtteid. On ju ürituse organiseerimine ka disainitöö.

Tehkem ise jõulukaunistusi looduslikest materjalidest! Taaskasutagem kuuske peale pühade lõppu! Kui kuuske kogu aeg vees hoida siis okkad ei pudise nii kiiresti küljest ning oksi saab hiljem ära saagida ja peenrakatteks kasutada. Tüvest saab järgmiseks aastaks taimetoe või aiaposti. Võib ka potikuuse tuppa tuua, et see hiljem välja istutada. Arvestama peaks, et potikuusk võib siiski toasoojas ära kuivada niiet toas hoidmise aeg võiks võimalikult lühike olla.

Toidulauda võiks katta ennekõike omakasvatatud või muu kohaliku söögikraamiga. Lauda katta mõistlikult, mitte liiga palju korraga, varud pigem jahedas hoida ning hiljem välja tuua vastavalt vajadusele! Toit rikneb toasoojas kiiremini kui arvata oskame.

Permakultuuripõhimõtted:

 • Vaatle ja suhestu. Võttes aega looduses olemiseks ja vaatlemiseks, suudame kavandada lahendusi, mis sobivad meie konkreetsesse olukorda.
 • Püüa ja salvesta energiat. Arendades süsteeme, mis koguvad ressursse nende külluse tipul, saame neid ressursse puuduse korral kasutada.
 • Saa saaki. Veendu, et töötamise tulemusena tekib tõeliselt ja praktiliselt kasulik hüve (mitte ainult esteetiline mulje või nauding).
 • Rakenda iseregulatsiooni ja arvesta tagasisidet. Kindlustamaks süsteemide edukat toimimist, tuleb vältida ebasobivaid tegevusi.
 • Kasuta ja väärtusta taastuvaid ressursse ning teenuseid. Kasuta looduse küllust parimal moel vähendades tarbivat käitumist ja sõltuvust mitte-taastuvatest ressurssidest.
 • Ära tooda prügi. Väärtustades ja kasutades ära kõiki meile kättesaadavaid ressursse, ei lähe midagi raisku.
 • Kavandamine mustritest detailideni. Astudes sammukese eemale, suudame vaadelda looduse ja ühiskonna mustreid. Need mustrid võivad muutuda meie kavandi selgrooks, millele lisanduvad aja jooksul detailid.
 • Pigem ühenda kui eralda. Õigeid asju õigetesse kohtadesse asetades arenevad nende vahel vastastikused suhted ja nad hakkavad tööle üksteist toetades.
 • Kasuta väikeseid ja aeglaseid lahendusi. Väikesi ja aeglaseid süsteeme on suurtest lihtsam toimimas hoida, kasuta paremini kohalikke ressursse ja saa jätkusuutlikumaid tulemusi.
 • Kasuta ja hinda mitmekesisust. Mitmekesisus vähendab haavatavust, mida põhjustavad erinevad ohud ning kasutab ära selle keskkonna omapära, kus ta asetseb.
 • Kasuta servi ja hinda äärealasid. Äärealadel toimuvad kõige huvitavamad asjad. Need on sageli kõige väärtuslikumad, mitmekesisemad ja tootlikumad elemendid süsteemis.
 • Vasta muutustele ja kasuta neid loovalt. Me saame vältimatut muutust positiivselt mõjutada, kui seda hoolikalt jälgime ning sekkume õigel ajal.

Tulemas on tootmisaia õppepäevade sari

Koostöös Eesti Permakultuuriühingu ja taastava põllumajanduse eksperdi Stefan Gernerti juhendamisel toimub 30. oktoobril Viljandimaal, Uue-Karistes tootmisaed ehk Market Gardening 4-osalise õppepäevade sarja esimene koolitus.

Tootmisaed funktsioneerib taastava põllumajanduse põhimõttel. Tegu on disainiga, mis võimaldab väga väikesel maa-alal toota endale ja oma perele puhast toitu, panustades selle käigus elurikkuse tagamisse ja maa taastamisse. See püsipeenarde disainlahendus toimib suletud toitainete ringluse põhimõttel, mis muudab välise sisendi peale enda töö minimaalseks. Saadava toodangu hind võib olla potentsiaalselt ka soodne, mis võimaldab luua lisa sissetulekuallika oma peres ja kogukonnas. Õppepäevade juhendajaks on sakslane Stefan Gernert, kes on taastava põllumajanduse konsultant ja praktik. Ta tutvustab tootmisaia printsiipe ja milliseid praktikaid selles väga kõrge saagikusega aias rakendatakse.

Esimesel õppepäeval räägitakse lahti teooria, millele järgneb kosutav taimne lõunasöök. Pärast lõunat läheme vaatleme valmimisjärgus olevat tootmisaeda ja plaanis on lühike praktiline tegevus.

Tootmisaed. Foto Stefan Gernert

Huvi korral võtke ühendust Permakultuuriühingu liikme Jaana Nõuga, tel: 53404090, e-mail: jaananou@gmail.com. Vastuseks saate registreerumislehe ja täpsema info õppepäeva kohta. Esimene grupp on täitunud.

Koolitusel vajaminev kompost tuleb Matogardist.

Küsitluste tagasiside ühingule – rohkem kaasamist ja info jagamist!

Eesti Permakultuuriühing viis suve alguses läbi küsitlused ühingu liikmete ja permakultuurihuviliste seas. Täname kõiki vastajaid!

Kokkuvõttes võib öelda, et enamik liikmeid on ühingu tööga rahul või väga rahul. Ootused ühingule on seotud suurema lokaalse iseorganiseerumisega, liikmete kaasamisega, praktiliste infomaterjalide kättesaadavusega ja aktiivsema kogemuste jagamisega.

Mitteliikmetest permakultuurihuvilised (64 vastajat!) tõstsid esile ühingu kohakülastused ja õppevisiidid, mida oleme järjest suurema aktiivsusega korraldanud. Ootused ühingule on seotud laiapõhjalisema tegevuste tutvustamisega ja uute inimeste kaasamisega.

Mõlema küsitluse kokkuvõttega saab lähemalt tutvuda SIIN: https://drive.google.com/…/1NjRPtzuzvXJFULcU8th7RstTzWn… Püüame meile antud tagasisidet igati arvesse võtta ja tegutseme selles suunas, et ühing areneks vastavalt liikmete ja permakultuurihuviliste ootustele.

Küsitlus permakultuurihuvilistele, kes ei ole veel Eesti Permakultuuriühingu (EPÜ) liikmed

Küsitlus aitab mõista milliste konkreetsete tegevustega on EPÜ-l kõige otstarbekam potentsiaalseid huvilisi kaasata, et toetada permakultuurivõrgustiku arengut ning suurema arvu õpikeskuste tekkimist Eestis. Küsitlus on osa KÜSK projektist “EPÜ arengusuundade ja tegevuskava väljatöötamine”. Kokkuvõte avaldame sügisel.
Osalejate vahel loositakse välja EPÜ seemnekomplekti. Loosimises osalemiskeks on vajalik lisada oma kontakt. Loosimine toimub 13.06.2022

Küsitlusele saad vastata siin. Tänud ette, sest iga vastus on ühingule oluline!