Projekt Roheline Pealinn Tallinn 2023

2023.aastal kandis Tallinn auväärset Rohelise Pealinna tiitlit. Selle raames toimus Tallinnas mitmeid ettevõtmisi ja sündmusi, mille rahastamisele Tallinn linn oma panuse andis.

Ka Eesti Permakultuuriühingul (EPÜ) oli au olla kaasatud Rohelise pealinna tegemistesse ning oma roll Rohelise pealinna projektis. Nimelt korraldas EPÜ Rohelise Pealinna rahastuse toel erinevaid permakultuurialaseid koolitusi ja praktilisi õpitubasid linnakodanikele ning õppe- ja kogukonnaaednikele.

Kõik koolitused olid osalejatele tasuta, registreerumisega. Infot ja registreerumislinki koolituste-õpitubade kohta jagas Tallinn oma veebilehel, oma infokirjades ja Facebookis Söödav linn TLN – https://www.facebook.com/groups/299184180881446

Aasta jooksul sai läbi viidud 16 koolitust ja praktilist õpituba erinevates õppe- ja kogukonna aedades.

Ja kuigi projekt on sellisel kujul lõppenud, on ühingul plaanis koolituste ja õpitubade läbiviimist jätkata. Jälgige infot!