Küsitluste tagasiside ühingule – rohkem kaasamist ja info jagamist!

Eesti Permakultuuriühing viis suve alguses läbi küsitlused ühingu liikmete ja permakultuurihuviliste seas. Täname kõiki vastajaid!

Kokkuvõttes võib öelda, et enamik liikmeid on ühingu tööga rahul või väga rahul. Ootused ühingule on seotud suurema lokaalse iseorganiseerumisega, liikmete kaasamisega, praktiliste infomaterjalide kättesaadavusega ja aktiivsema kogemuste jagamisega.

Mitteliikmetest permakultuurihuvilised (64 vastajat!) tõstsid esile ühingu kohakülastused ja õppevisiidid, mida oleme järjest suurema aktiivsusega korraldanud. Ootused ühingule on seotud laiapõhjalisema tegevuste tutvustamisega ja uute inimeste kaasamisega.

Mõlema küsitluse kokkuvõttega saab lähemalt tutvuda SIIN: https://drive.google.com/…/1NjRPtzuzvXJFULcU8th7RstTzWn… Püüame meile antud tagasisidet igati arvesse võtta ja tegutseme selles suunas, et ühing areneks vastavalt liikmete ja permakultuurihuviliste ootustele.