Tegevus

NB! Majandusaastate aruanded ja tegevuskava 2022-23 on loetavad meie avalikus dokumendiregistris.

2021

Üldkoosolek toimus 20.veebruaril veebis.
Taotlesime KIK-ilt rahastust pikemale projektile permakultuurikohtade kaardistamiseks kuid kahjuks ei saanud. Jätkatasime Eesti permakultuuri-kohtade külastamise ja kaardistamisega omas tempos. Korraldasime koolitusi/töötubasid Otto Krameri aias Tallinnas. Saime hulga liikmeid juurde ja tunnetasime permakultuuri laiemat levikut ning kasvavat huvi.

2020

2. veebruaril 2020 toimus üldkoosolek Palupõhja looduskoolis kus juhatuse liikmete mandaati pikendati kuni 28.02.2022.

Jätkasime kohakülastustega suvel ja vabas õhus niivõrd kui koroona situatsioon seda võimaldas.

2019

Eesti Permakultuuriühingu põhifookus on kogemusvahetusel ja permakultuuriga tegelevate majapidamiste külastamisel.
Aprillis 2019 külastasime Proosa talu Raplamaal. Suvel pidasime koosolekut nii Olemari talus Jõgevamaal kui Käki-Manni talus Tartumaal.
August oli meil üritusterohke. Osalesime ettekannete/töötubadega Elu5 festivalil Mõisamaal (regilaul, minu permakultuur, joogad, halli veega
kastmissüsteemid). Osaleti külalisena pärandseemnekoolitusel Vana Vastseliinas. 20. august toimus Viimsis väike permakultuurihuviliste
kogunemine ja taasiseseisvumispäeva tähistamine.
Kuu lõpus jõudsime veel ka Parmu ökokülla kus kohtusime diplomitöid tegevate Läti permakultuuridisaineritega, tuntud metsamehe Bernd
Neugebaueri ja kohalike elanikega.
KÜSKI toel käidi Inglismaal vikatiga niitmise võistlustel ja ajaloofestivalil. Lisaks sai ka teisi projekte kirjutatud mis kahjuks rahastust ei saanud.
Domeen permakultuur.ee sai lõpuks EPÜ valdusesse.