LAND-võrgustik

Parim viis permakultuuri mõistmiseks on seda praktikas näha!

Logo mille tunnustatud permakultuuri näidiskoht saab lisada oma kodulehele ja/või väravale

LAND võrgustik sai alguse Inglismaalt, lühendina fraasist Learning And Network Demonstration. Põhjamaades nähakse sõna LAND akronüümina inglise keelsetest sõnadest learning, activity, network, demonstration. Võrgustik ühendab sertifitseeritud permakultuuri näidiskohti ehk LAND-keskuseid.

LAND keskusest saab külastaja inspiratsiooni, omandada praktilisi jätkusuutlikke lahendusi, mis võivad teda ajendada muutma oma igapäevaelu keskkonnahoidlikumaks, meeldivamaks ja ilmselt ka tervislikumaks.

Näiteks Inglismaal, Rootsis ja Taanis asuvate LAND võrgustikega seotud näidiskohad suurendavad pädevust tulevastes jätkusuutlikkuse, ökosüsteemi teenuste, toiduohutuse, loodusturismi ja praktilise õppimise küsimustes. Iga näidiskoht peab vastama teatud kriteeriumitele, mis tagavad, et koht on kujundatud vastavalt permakultuuri põhimõtetele ja meetoditele ning tegutseb permakultuuri valdkonnas. LAND-keskuste hindamist ja sertifitseerimist kordineerib iga riigi kohalik permakultuuriühing.

LAND see tähendab õppimine, tegevus, võrgustik, demonstratsioon

Õppimine: Külastajad saavad rohkem teadmisi. Keskus näitab häid näiteid jätkusuutlikest lahendustest giidiga ekskursioonide ja kursuste kaudu.

Tegevus: Eesti tulevastes LAND-keskustes on vähemalt 3 üritust/koolitust/vastuvõttu aastas ( Inglismaal on nt 12 üritust aastas)

Võrgustik: Võrgustikus on palju inimesi, mitmed keskused ning koostöö roheorganisatsioonide, ettevõtete, KOV-ide, koolide, lasteadade jt asutustega. Võrgustiku liikmed õpivad üksteiselt. Keskuse tegevuses saavad osaleda vabatahtlikud/permakultuurihuvilised.

Demonstratsioon: külastaja näeb Permakultuuri praktikas. Põhjamaade LAND võrgustik on osa Euroopa tutvustamistegevuse võrgustikust, mille eesmärk on pakkuda praktilise permakultuuri akrediteeritud kvaliteetset ja harivat kogemust. LAND-keskus ei pea olema talu – näiteks Taanis on pargid koos ühiskondlike aianduskoperatiividega osa võrgustikust ja näitavad permakultuuri praktikas keset linna. LAND-keskus võib olla sinu kodu, kool, raamatukogu, kogukonnaaed linnas vm projekt mis lähtub permakultuuri eetikast ja põhimõtetest.

Kui sul on huvi LAND-võrgustiku vastu ja soovid oma projektile seda märgist saada siis registreeri oma projekt siin.

Eesti LAND kriteeriumid on leitavad siin.

Alustav LAND keskus ehk tärkav permakultuuri koht/projekt

Kui kõik LAND-keskuse kriteeriumd ei ole täidetud võivad koordinaatorid anda taotlejale tärkava permakultuuri koha staatuse (LAND sprout/learner). Sel puhul on kasutuses allolev logo.

Eestis on mitukümmend potensiaalset LAND-keskust

Eesti kaart kuhu oleme märkinud EPÜ-le teadaolevaid permakultuuriprojekte /-praktiseerijaid

Rohkem infot LAND võrgustikust ja näidiskohtadest teistes riikides saab lugeda allolevatelt kodulehtedelt:

Euroopa Permakultuurivõrgustik EUPN

Permakultur Danmark

The Permaculture Association Britain 

Suomen permakulttuuriyhdistys