INTERREG projekt MainPotRe

Projekti algus 01.08.2023

MainPotRe on kaheaastane projekt mis hõlmad kolme peamist tegevusvaldkonda.

1)Pärandsortide kohta info kogumine. Eesti pärandsortide kohta info kogumine, sh. varem tuvastamata sortide kogumine, mida väikekasvatajad säilitavad. Eesti populaarsemate pärandsortide väljaselgitamine et, saaks selle ametlikult registreerida. Teadmiste edasiandmine haigusvaba seemnekartuli kasutamise kohta.

2)Info jagamine /kommunikatsioon. Lõppkasutajatele asjakohase teabe levitamine (kartuli taimse materjali säilitamine ja geenivaramust levitamine).

3) Uuringud, infopäevad. Küsitluste läbiviimine, et selgitada välja enim soovitavad pakendi suurused, ihaldatumad kohalikud sordid, eelistatud ostuviisid, selgitada välja, millist teavet sordi kohta ostjad sooviksid koos seemnekartuliga saada. Tunnustatud kohalike (võib olla nii – kohalik kui ka pärand) sortide demonstreerimine põllupäevadel, infopäevadel jms üritustel.

Eesti Permakultuuriühingu juhatuse liikmete õpireis Portugali, Sao Miqueli saarele

Eesti Permakultuuriühingu selle kevade suursündmuseks oli juhatuse liikmete õpireis Portugali, Sao Miqueli saarele, kus  toimus rahvusvaheline PDC koolitus. Õpireis toimus Erasmus+ rahastuse toel, eesmärgiga tõhustada Eesti Permakultuuriühingu juhatuse permakultuuri alast pädevust. Sõit Assooridele sai ette võetud seetõttu, et just seal oli suurepäraselt omanäoline koolitaja Helder Valente PDC koolitust korraldamas ja seda mitte ka esimest korda – külalislahke võõrustaja Ana Henrique permakultuurifarmis “Quinta das Flores” oli see juba õige mitmes PDC koolitus.

Helder Valente valimine koolitajaks õigustas ennast tõesti, sest Helder oma suurte kogemustega ning paindliku õpetamisstiiliga haakus meie kirju grupi vajadustega vägagi sujuvalt. Meile eestimaalastele lisandus üks õppur naabersaarelt ning kaks Ameerika taustaga huvilist. 

Helder on permakultuuriga seotud üle 20 aasta ning loonud oma õppeprogrammi “The New School Permaculture”, mis on loovalt väestav segu erinevatest pedagoogilistest meetoditest, teraapilistest mängudest ning vasaku ja parema ajupoolkera vahel ühendusi loovatest tegevustest. Helderi eesmärk on lisaks teadmiste vahendamisele toetada ka õppija kogu potentsiaali avanemist.

Kuidas siis meie grupil (osalesid Raili, Elina, Ole, Jaana ja Helena) selle potentsiaali avanemisega läks ning millised muljed on sõelale jäänud? Millised praktilised teadmised on juba rakendust leidnud?

Helena: Mind võlus muidugi koolituse toimumiskoht, kus sain olla loodusega heas kontaktis ning teistsugune taimestik ning maastik ei tundunudki võõras. Helderi voolav õpetamisstiil mulle sobis ning oli täitsa hämmastav, kui palju praktilisi ning faktilisi teadmisi ma ikkagi kogusin. Praktilistest teadmistest on “CHOP and DROP” juba korduvalt kasutust leidnud (CHOP and DROP on permakultuurne süsteem biomassi tootmiseks). Minul on küll palju toekam tunne nüüd seda permakultuuri “asja” Eestimaal edendada.

Koolituse käigus tutvusime mitmete aias kasutatavate meetoditega mullaviljakuse ja taimekasvu edendamiseks. Sealhulgas mulla mikroorganismide kogumise ja teisaldamisega? nö riisisukkade põhimõttel.

Õpetaja Helderi valvsa pilgu all märkisime kõrgusjooni vulkaanilise tegevuse läbi kujunenud maastikul, mis erinevalt Eestimaast on järskude kalletega ja mullaerosioonist ohustatud.

.

Ühine koolitusreis mitte ainult ei rikastanud meid maaharimis-alaste teadmistega, vaid hõlmas endas ka permakultuuri sotsiaalset poolt ning seeläbi soodustas ühtlasi ka meie  koostoimimist meeskonnana.

Permakultuuri Disaini kursus (PDC) Eestis septembris 2023 !

Permaculture Design Course (PDC) in Estonia in September 2023, read in English at EUPN homepage. More info in English and registration here. Teachers travel costs are funded by Erasmus+.

Leia kursus Facebookis!

Permakultuuri disaini kursus (PDC) põhineb üle 72-tunnisel rahvusvahelisel õppekaval hõlmates kõiki permakultuuri aspekte, andes osalejatele laialdase arusaama permakultuurist ja kuidas seda oma igapäevaelus kasutada. Peamiseks õppekohaks on Piisonifarm Põlulasas kuid külastame ka teisi kohti, et tutvuda looduslike ehitus- ja permakultuuriliste toimetulekulahendustega. Kursus on enamat kui 12 päeva teoreetilist ja praktilist intensiivõpet, see võib olla elumuutev kogemus.

Permakultuuri disaini kursus on:

neile, kes soovivad saada rohkem teadmisi säästva ja taastava elustiili kohta,

teile, kes soovite luua terviklikku disaini,

teile, kes unistate turvalisest tulevikust,

neile, kes soovivad kursust kogenud õpetajatega, kes praktiseerivad permakultuuri,

teile, kes soovite permakultuuri sertifikaati, et ise õpetama hakata ja/või edasi õppida

teile, kes soovite oma ümbrust paremini mõista

teile kes te soovite rajada LAND-keskust

Kursuse põhiõpetaja on Cathrine Dolleris (Taani) ja teda toetab mulla teemal Marian Nummert (Eesti) ja loodusehituses Sven Aluste (Eesti). Koolitus toimub valdavalt inglise keeles, võimalik tõlge eesti keelde.

Kursus on interaktiivne ning osalejana saad aktiivselt kaasa lüüa, samuti täidad erinevate teemade käigus väikseid disainiülesandeid. Kursuse viimases osas töötavad osalejad põhjalikuma disaini kallal, mis põhineb füüsilisel alal.

Teemad:

Permakultuuri eetika, põhimõtted, disainivahendid ja protsessid.

Ökosüsteemid, suktsessioon, pinnas, mikroelu, süsinikuring

Maastikud, vesi, kliima, mikrokliima

Looduslik hoone, tehnoloogia, energiaallikad, veetöötlus

Kultuur, kogukonna loomine, sotsiaalsed aspektid, majandus

Toit, taastav põllumajandus, süsiniku jalajälg

Eelregistreeru kursusele siin kuni aprilli lõpuni.

Häid jõule ja head uut aastat!

Leidkem rahu ja aega vaatlusteks ning lähedastega koos olemiseks!

Rebasemäe talu lumekuues. Foto Tanel Laanmäe

Jõulu- või uusaastapeo korraldamisel võiks arvesse võtta permakultuuri põhimõtteid. On ju ürituse organiseerimine ka disainitöö.

Tehkem ise jõulukaunistusi looduslikest materjalidest! Taaskasutagem kuuske peale pühade lõppu! Kui kuuske kogu aeg vees hoida siis okkad ei pudise nii kiiresti küljest ning oksi saab hiljem ära saagida ja peenrakatteks kasutada. Tüvest saab järgmiseks aastaks taimetoe või aiaposti. Võib ka potikuuse tuppa tuua, et see hiljem välja istutada. Arvestama peaks, et potikuusk võib siiski toasoojas ära kuivada niiet toas hoidmise aeg võiks võimalikult lühike olla.

Toidulauda võiks katta ennekõike omakasvatatud või muu kohaliku söögikraamiga. Lauda katta mõistlikult, mitte liiga palju korraga, varud pigem jahedas hoida ning hiljem välja tuua vastavalt vajadusele! Toit rikneb toasoojas kiiremini kui arvata oskame.

Permakultuuripõhimõtted:

 • Vaatle ja suhestu. Võttes aega looduses olemiseks ja vaatlemiseks, suudame kavandada lahendusi, mis sobivad meie konkreetsesse olukorda.
 • Püüa ja salvesta energiat. Arendades süsteeme, mis koguvad ressursse nende külluse tipul, saame neid ressursse puuduse korral kasutada.
 • Saa saaki. Veendu, et töötamise tulemusena tekib tõeliselt ja praktiliselt kasulik hüve (mitte ainult esteetiline mulje või nauding).
 • Rakenda iseregulatsiooni ja arvesta tagasisidet. Kindlustamaks süsteemide edukat toimimist, tuleb vältida ebasobivaid tegevusi.
 • Kasuta ja väärtusta taastuvaid ressursse ning teenuseid. Kasuta looduse küllust parimal moel vähendades tarbivat käitumist ja sõltuvust mitte-taastuvatest ressurssidest.
 • Ära tooda prügi. Väärtustades ja kasutades ära kõiki meile kättesaadavaid ressursse, ei lähe midagi raisku.
 • Kavandamine mustritest detailideni. Astudes sammukese eemale, suudame vaadelda looduse ja ühiskonna mustreid. Need mustrid võivad muutuda meie kavandi selgrooks, millele lisanduvad aja jooksul detailid.
 • Pigem ühenda kui eralda. Õigeid asju õigetesse kohtadesse asetades arenevad nende vahel vastastikused suhted ja nad hakkavad tööle üksteist toetades.
 • Kasuta väikeseid ja aeglaseid lahendusi. Väikesi ja aeglaseid süsteeme on suurtest lihtsam toimimas hoida, kasuta paremini kohalikke ressursse ja saa jätkusuutlikumaid tulemusi.
 • Kasuta ja hinda mitmekesisust. Mitmekesisus vähendab haavatavust, mida põhjustavad erinevad ohud ning kasutab ära selle keskkonna omapära, kus ta asetseb.
 • Kasuta servi ja hinda äärealasid. Äärealadel toimuvad kõige huvitavamad asjad. Need on sageli kõige väärtuslikumad, mitmekesisemad ja tootlikumad elemendid süsteemis.
 • Vasta muutustele ja kasuta neid loovalt. Me saame vältimatut muutust positiivselt mõjutada, kui seda hoolikalt jälgime ning sekkume õigel ajal.

Küsitlus permakultuurihuvilistele, kes ei ole veel Eesti Permakultuuriühingu (EPÜ) liikmed

Küsitlus aitab mõista milliste konkreetsete tegevustega on EPÜ-l kõige otstarbekam potentsiaalseid huvilisi kaasata, et toetada permakultuurivõrgustiku arengut ning suurema arvu õpikeskuste tekkimist Eestis. Küsitlus on osa KÜSK projektist “EPÜ arengusuundade ja tegevuskava väljatöötamine”. Kokkuvõte avaldame sügisel.
Osalejate vahel loositakse välja EPÜ seemnekomplekti. Loosimises osalemiskeks on vajalik lisada oma kontakt. Loosimine toimub 13.06.2022

Küsitlusele saad vastata siin. Tänud ette, sest iga vastus on ühingule oluline!

Üldkoosolek 2022

Eesti Permakultuuriühingu juhatus kutsub ühingu liikmeid üldkoosolekule Põlulas, Lääne-Virumaal!

Laupäeval 14.mai.2022, kl 10.00

Võimalus osaleda ka üle Zoomi. Link jõuab liikmeteni maili teel

Registreerumisvorm ja juhised

Päevakord 

Kell 10.00 Osalejate registreerimine

1.Koosoleku avamine kell 10.15. 

2.Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.

3.Majandusaasta aruande kokkuvõtte ja kinnitamine.

4.Liikmemaksu suurus ja maksmise kord. Hetkel on liikmemaks 12 eurot aastas, ettepanek on jätta samaks.

5.Muud küsimused.

11.00-11.15 Paus

Peale üldkoosolekut jätkame KÜSK rahastusega arenguhüppe ettevamistust Toomas Trapido ja Aivar Halleri juhendamisel.

11.15-13.30 EPÜ visioon draakoniunistamise abil

Loome draakoniunistamise meetodit kasutades avarama ja inspireeriva tulevikupildi EPÜ tegevustest, rollist ja võimalustest. 

13.30-15.00 Lõuna ja ühine jalutuskäik

15.00-18.00 EPÜ lähiaastate tegevuskava loomine avatud ruumi meetodi abil.

Avatud ruumi meetod võimaldab maksimaalselt rakendada osalejate kirge ja vastutust ning jõuda suhteliselt lühikese ajaga käegakatsutava plaanini, mille erinevatel tegevustel on vabatahtlikud vastutajad.

18.00 Õhtusöök ja tähistamine

Olete äärmiselt oodatud kohale tulema, sest  võimalikult paljude liikmete osalemine ja koosloomine on selle ürituse puhul VÄGA oluline! 

KÜSK toetab tänavu EPÜ arenguhüppeks valmistumist!

Projekti nimi: Eesti Permakultuuriühingu  arengusuundade ja tegevuskava väljatöötamine
Toetussumma: 4000 eurot
Projekti periood: 01.04-31.07.2022

Arenguhüppeks ettevalmistava projekti raames soovime välja selgitada ja kaardistada Ühingu olemasolevate ja potentsiaalsete liikmete (so permakultuuri praktikud) vajadused ja huvid (Ühingu tulemuslikkus). Samuti on eesmärk teada saada, milliste konkreetsete tegevustega on Ühingul kõige otstarbekam potentsiaalseid huvilisi liitumiseks kaasata ja kuidas oma liikmete kompetentse paremini rakendada. Kaardistamine aitab ka välja selgitada kompetentside vajaduse, et toetada permakultuuri võrgustiku arengut ning suurema arvu õpikeskuste tekkimist Eestis.

Kohalikes permakultuuri praktikutes-koolitajates on vaja tekitada huvi ühtse kvaliteedisüsteemi vastu ja luua LANDi kriteeriumitele vastav Eesti standard permakultuuri viljelemise asukohtade sertifitseerimiseks.

Ühing jõuab oma eesmärgini koordineerides permakultuurialase maailmavaate ja selle praktiseerimise levikut ning permakultuuri harrastajate koondumist ja koolitamist. Selleks viiakse projekti raames läbi nt alljärgnevad tegevused:

 • Dragon dreaming meetodi abil sõnastame Ühingu järgmise 2 aasta tegevuskava ja selle elluviimise meetodid
 • moodustame liikmete töörühmad ja kaardistame nende koolitusvajaduse
 • koostame turundus- ja kommunikatsioonikava

Projekti lõppedes on Eesti Permakultuuriühingul välja sõelutud, sõnastatud ja kokku lepitud sobivaimad arengusuunad, missioon ja visioon ning põhikirjaliste tegevuste loogiliseks ja tõhusaks elluviimiseks koostatud tegevuskava aastaks 2022-2023, mille põhjal on võimalik luua järgmise sammuna viie aasta arengukava.