Keava 9 Elurikkuse aed

Ühingule avanes suurepärane võimalus asutada Tallinna kesklinnas oma permakultuurne kogukondlik aed. Selle rajamiseks võimaldas Tallinna linn ühingu kasutusse 720 m2 otstarbekalt kasutamata maa-ala, mis asub Tallinna Linnamuuseumi kasutuses oleva laohoonega samal territooriumil.

Linn toetab selliste kogukondlike aedade rajamist lisaks ka rahaliselt kui taotlus ja kirjutatud projekt on aktsepteeritud. Meie rajatava Elurikkuse aia projekt kiideti heaks ja sai rahastuse.

Rahastuse toel sai planeeritud soetada aeda kompostmulda, multśiks hakkepuitu, töövahendeid, tööriistakuur ja kastmislahendus.

Tegevusega sai algust teha maikuu alguses, mil kohale toodi nii hakkepuit kui muld.

Esimalt puistasime ühiste jõududega laiali hakkepuitu, tassime laiali mulda peenarde tarvis, valminud peenardele on saanud head-paremat külvata ja istutada.

Kiirelt tekkis ka huvilistering, kel soov aias toimetada ja omenda peenraid majandada ning esimesed peenraomanikud asusid varmalt oma peenraid täis külvama-istutama.

Lisaks peenarde majandamisele on aias toimunud ka praktilisi õpitubasid, mis on toonud kohale laiema huvilisteringi. Selliseid õpitubasid on tulemas veelgi. Esialgu on kavas keskenduda katusealusega tööriistakuuri püstitamisele, ent mis kõige pakilisem – seni ei ole lahendust leidunud kastmisvee teema. Laohoone katusel puuduvad vihmaveerennid, sellele vaatamata oleme katuse serva alla pannud veepudelid, et püüda kinni iga võimalik veetilk mis katuselt maa poole langemas. Paraku ei lahenda see veel meie vajadusi. Esmane ja peamine lootus on tööriistakuuri katus ning sealt vihmavee kogumine. Eeldatavasti realiseerub see lahendus õige pea.

Seni loitsugem Vihmalaulu!

Kel huvi aeda külastada võib julgelt sisse põigata aadressil Keava 9. Kui tekib soov ise ka aias toimetada, siis võib julgelt kontakteeruda ja enda soovist teada anda meili teel: info@permakultuur.ee.