Ühingule avanes suurepärane võimalus

Ühingule avanes suurepärane võimalus asutada Tallinna kesklinnas üks permakultuurne kogukondlik aed. Selle rajamiseks eraldas Tallinna linn 720 m2 otstarbekalt kasutamata maa-ala, mis asub Tallinna Linnamuuseumi kasutuses oleva lao territooriumil.

Linn toetab selliste kogukondlike aedade rajamist lisaks ka rahaliselt kui taotlus ja kirjutatud projekt on aktsepteeritud. Aia rajamiseks saab taodelda maksimaalselt 5000€. EPÜ taotlus Elurikkuse aia rajamiseks leidis heakskiidu ja sai rahastuse.

Rahastuse toel sai planeeritud soetada aeda kompostmulda, multśiks hakkepuitu, töövahendeid, tööriistakuur ja kastmislahendus.

Tegevusega sai algust teha maikuus, mil kohale toodi nii hakkepuit kui muld.

Esimese tegevusena sai talgutöö korras puistatud laili hakkepuit, tassitud laiali mulda peenarde tarvis, külvatud ja istutatud.

Tõrge on tekkinud veelahendusega. Loodetud vihmaveekogumise lahendus – vihmaveerennide tellimine-paigaldamine laohoone katusele, ei leidnud Linnamuuseumi poolt lahendust, veeühendus Tallinna Vee poolt ei teostunud samuti. Naabrusest vee saamise võimalus tähendaks mitmesaja meetrise vooliku igakordset vedamist üle tühjalt seisva krundi naabermajani, mis poleks kaugeltki praktiline lahendus. Vee-teema vajab hädasti lahendamist. Eelistatum lahendus oleks vihmavee kogumine, ent kaalumisele võtaks ka teisi võimalusi.