Tegevus

NB! Majandusaastate aruanded on loetavad meie avalikus dokumendiregistris.

2019

Eesti Permakultuuriühingu põhifookus on kogemusvahetusel ja permakultuuriga tegelevate majapidamiste külastamisel.
Aprillis 2019 külastasime Proosa talu Raplamaal. Suvel pidasime koosolekut nii Olemari talus Jõgevamaal kui Käki-Manni talus Tartumaal.
August oli meil üritusterohke. Osalesime ettekannete/töötubadega Elu5 festivalil Mõisamaal (regilaul, minu permakultuur, joogad, halli veega
kastmissüsteemid). Osaleti külalisena pärandseemnekoolitusel Vana Vastseliinas. 20. august toimus Viimsis väike permakultuurihuviliste
kogunemine ja taasiseseisvumispäeva tähistamine.
Kuu lõpus jõudsime veel ka Parmu ökokülla kus kohtusime diplomitöid tegevate Läti permakultuuridisaineritega, tuntud metsamehe Bernd
Neugebaueri ja kohalike elanikega.
KÜSKI toel käidi Inglismaal vikatiga niitmise võistlustel ja ajaloofestivalil. Lisaks sai ka teisi projekte kirjutatud mis kahjuks rahastust ei saanud.
Domeen permakultuur.ee sai lõpuks EPÜ valdusesse.

2020

2. veebruaril 2020 toimus üldkoosolek Palupõhja looduskoolis kus juhatuse liikmete mandaati pikendati kuni 28.02.2022.

Jätkasime kohakülastustega suvel ja vabas õhus niivõrd kui koroona situatsioon seda võimaldas.

2021 ja edasi

Üldkoosolek toimus 20.veebruaril weebis.
Taotleme KIK-ilt rahastust pikemale projektile, vastust on oodata juunis.

Soovime jätkata Eesti permakultuuri-kohtade külastamise ja
kaardistamisega. Soovime muidugi liikmeid juurde ja
permakultuuri laiemat levikut ja unistame Permakultuurifestivalist.