LAND-võrgustik

Parim viis permakultuuri mõistmiseks on seda praktikas näha!

LAND võrgustik sai alguse Inglismaalt, lühendina fraasist Learning And Network Demonstration. Põhjamaades nähakse sõna LAND akronüümina inglise keelsetest sõnadest learning, activity, network, demonstration. Võrgustik ühendab sertifitseeritud permakultuuri näidiskohti ehk LAND-keskuseid.

LAND keskusest saab külastaja inspiratsiooni, omandada praktilisi jätkusuutlikke lahendusi, mis võivad teda ajandada muutma oma igapäevaelu keskkonnasõbralikumaks, meeldivaks ja ilmselt ka tervislikumaks.

Näiteks Inglismaal ja Taanis asuvate LAND võrgustikega seotud näidiskohad suurendavad pädevust tulevastes jätkusuutlikkuse, ökosüsteemi teenuste, toiduohutuse, loodusturismi ja praktikas õppimise küsimustes. Iga näidiskoht peab vastama teatud kriteeriumitele, mis tagavad, et koht on kujundatud vastavalt permakultuuri põhimõtetele ja meetoditele ning tegutseb permakultuuri valdkonnas. LAND-keskuste hindamist ja sertifitseerimist kordineerib iga riigi kohalik permakultuuriühing. Eestile kohaldatud standard ja hindamiskriteeriumid on Eesti Permakultuuriühingul alles loomisel.

LAND see tähendab õppimine, tegevus, võrgustik, demonstratsioon

Õppimine: Külastajad saavad rohkem teadmisi. Keskus näitab häid näiteid jätkusuutlikest lahendustest giidiga ekskursioonide ja kursuste kaudu.

Tegevus: Kõikides keskustes on vähemalt 12 tegevust/vaatamist aastas

Võrgustik: Võrgustikus on palju inimesi, mitmed keskused ning koostöö roheorganisatsioonide, ettevõtete, koolide, lasteadade jt asutustega. Võrgustiku liikmed õpivad üksteiselt. Keskuse tegevuses saavad osaleda vabatahtlikud/permakultuurihuvilised.

Demonstratsioon: külastaja näeb Permakultuuri praktikas. Põhjamaade LAND võrgustik on osa Euroopa tutvustamistegevuse võrgustikust, mille eesmärk on pakkuda praktilise permakultuuri akrediteeritud head ja harivat kogemust. LAND-keskused ei pea olema põllumajandus – näiteks Taanis on pargid koos ühiskondlike aianduskoperatiividega osa võrgustikust ja näitavad permakultuuri praktikas keset linna.

Rohkem infot LAND võrgustikust ja näidiskohtadest saab lugeda allolevatelt kodulehtedelt:

Permakultur Danmark

The Permaculture Association Britain 

European Permaculture Network

Suomen permakulttuuriyhdistys