Categories
Blogi

Peenra uuendamine

Ajapikku oli meie maasikapeenar vanaks jäänud, naati ja küüslauku täis kasvanud. Nagu permakultuuris ikka mõtlesin, et kuidas seda kerge vaevaga uuendada. Joonistasin paberile peenra selle suvise jaotuse võttes arvesse ka millised taimed kokku kasvama sobivad. Vanast maasikapeenrast saab tänavu herne, oa, maisi, kurgi ja suvikõrvitsa peenar. Ja, nojah küüslaugu ka kui nad seal juba on.

Alustuseks trimmerdasin umbrohu maatasa, jätsin alles vaid küüslaugud.
Peenart ümbritseb betoonist äärekivi. Kaevasin äärest mulla veits madalamaks, et naadid kohe papi ja betooni vahelt välja pressima ei hakkaks. Mõned küüslaugud kolisid siiski ka uude kohta.
Järgmisena katsin peenra talve jooksul kogutud papiga.
Ühele osale peenrast panin sõelutud mulda, teisele laotasin mere äärest toodud adru ja aiast riisutud lehti
Järgmisel hommikul kerges udus külvasin herned, oad ja maisi. Ülejäänud peenar jääb hetkel kurgi ja suvikõrvitsataimi ootama.
Jõudsin veel ka kasta enne kodukontorisse tööle asumist. Jätkan piltide lisamist kui midagi uut näidata on 🙂
Categories
Üritused

Toidusalude ja elurikaste maa-alade kavandamine Céline Huart Koolitus Hundiallika Keskuses 01.05.2020

Toidusalude ja elurikaste maa-alade kavandamise koolitus Hundiallikal annab ülevaate loodust jäljendava disaini alustest, tutvustab lähemalt toidusalusid ning sisaldab mitmeid praktilisi harjutusi, mis on kasutatavad konkreetsete maa-alade kavandamisel. Osalema võib tulla konkreetse maatüki kavandamise vajadusega, selleks on hea kaasa võtta maatüki kaart ning koolituspäeva kestel saab kindlasti palju selgemaks, kuidas oma maatüki kavandamisele läheneda ning teha läbi ja saada tagasisidet esimestele disainikatsetele.
Maailmas on kiiresti levimas loodust jäljendav maa-alade kavandamine, mille näideteks on toidusalud, metsaaiad ja üldse nii elurikkust loovad kui inimesele toitu, materjale ja muud kasulikku pakkuvad kooslused. Heal lapsel on mitu nime – nii teatakse kogu sedalaadi lähenemist permakultuurina, aga levinud on ka agroökoloogia (agroecology) ja agrometsanduse (agroforestry) mõisted. Põhimõte on üldjuhul ikka selles, kuidas kasutada teadmisi looduslike ökosüsteemide toimimisest loomaks inimesele kasulikke ja samaaegselt elurikkaid kooslusi.
Kava10-11:00 Saabumine
11-13:00 Avaring, ootuste kaardistamine               Mis on toidusalu?
               Kuidas see välja näeb?
               Permakultuurne kavandamine. Harjutus
               Näited Eestist
               Vaatlusharjutus rühmades
13-14:00 Lõuna
14-17:00 Vaatlusharjutuse tulemuste esitlemine
               Hundiallika maa-ala kavandi esitlemine
               Juhendatud kavandamisharjutused (esialgse olukorra kirjeldamine, elementide                   paigutamine, liikide valik jne)
               Lõpuring
Koolitaja Céline Huart on toidusalude ja maa-alade permakultuurse kavandamisega olnud seotud 10 aastat – alguses Kongo DVs, seejärel Belgias ja viimased kolm aastat Baltimaades. Oma õpingutes spetsialiseerus ta agroökoloogiale, tema diplomitöö põhines osalevatel uuringutel ja metsaaedade (toidusalude) kavandamisel, mis tõi temas esile suure soovi töötada koos farmeritega. Praegu teeb ta koostööd Läti Looduse Fondi ning partneritega Eestis ja Põhjamaades agroökoloogiliste ning taastava maakasutuse näidispaikade loomiseks. Samal ajal on ta lõpetamas permakultuuri diplomi omandamise protsessi kahe toidusalu projektiga Lätis ja Eestis.
Koolitus on inglise keeles, vajadusel tõlkega eesti keelde.Korraldajad: Gaia Akadeemia, Hundiallika Keskus, Põlistarkuste ja Rahvaravi Kool
Toimumiskoht: Kursus toimub Hundiallika keskuses, Suuremetsa küla, Võru vald, Võrumaa (u 20 km Võrust)
Kohapeal on tingimused lihtsad.
Hundiallikal on kohapeal välitualetid.

Kes soovib, võib jääda talgutele ka 2. maiks kui kavandatut ka ellu viima hakkame. Magamisasemed on koolitusmaja ühises magamistoas. Magamine toimub mattidel.

Toitlustamine toimub kohapeal, pakume endavalmistatud lihtsaid taimseid toite.
***
Osalustasu 50 eurot registreerimise ja sissemaksu tasumisega kuni 01.04.2020. Edaspidi on tasu 60 eurot. Osalustasu sisaldab ka kahte toidukorda ning kõiki koolituse materjale. Peale registreerimist väljastame sissemaksuarve summas 20 eurot, mis jääb loobumisel tagastamatuks ettemaksuks.

Registreerimine toimub läbi lingi https://goo.gl/forms/8FqGJ0B5Zdmf6Ryk2 või e-posti, kirjutades aadressile: toomas@gaiaakadeemia.ee


LISAINFO
Toomas Trapido, 55570010, toomas@gaiaakadeemia.ee
Categories
Uudised

Tule pärandtaimede seemnepäevale!

Kutsume kõiki permakultuurihuvilisi üles osalema pärandtaimede seemnepäeval Viljandis. Ürituse läbiviijatel on plaanis luua kogukonna seemnepank, millega kõik huvilised võivad liituda!

Categories
Uudised

Üldkoosolek

Pühapäeval 2. veebruaril 2020 kl 16.00 Palupõhja looduskoolis

Seoses Gaia Akadeemia 1. mooduliga on võimalus osaleda kl 10 algaval majanduse teemalisel loengul Riinu Lepaga. (Hind 30 eur, eelregistreerimine kohustuslik aadressil ivi@permakultuur.ee)

Kõik liikmed ja liikmeks astuda soovijad on teretulnud!

http://www.palupohja.ee/asukoht

Üldkoosoleku päevakord

  1. Koosoleku avamine
  2. Koosoleku juhataja valimine
  3. Koosoleku protokollija valimine
  4. Majandusaasta 2018/19 aruande kinnitamine
  5. Juhatuse valimine järgmiseks kaheks aastaks
  6. Tegevusplaan 2020-21
  7. Koosoleku lõpetamine

Üldkoosolek protokollitakse. Protokolli kantakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud. Protokolli kantakse ka üldkoosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik. Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused.

Põhikirjast

1 12.3 Ühingu liiget saab esindada kirjaliku volituse alusel ainult teine ühingu liige.

12.4 Üldkoosolekul on võimalik osaleda ka Interneti vahendusel. 12.5 Juhul kui üldkogu ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkogu sama päevakorraga. Korduskoosolek toimub sõltumata kohale tulnud liikmete arvust, kuid mitte vähem kui 2 liikme osalemise korral.

13. Üldkoosoleku kompetentsi kuulub:

13.1 põhikirja ja eesmärgi muutmine;

13.2 põhimõtteliste tegevusplaanide väljatöötamine;

13.3 juhatuse valimine ja tagandamine, juhatuse liikmete arvu määramine;

13.4 revisjonikomisjoni liikmete valimine;

13.5 liikmemaksu suuruse ning maksmise korra määramine;

13.6 ÜHINGu liikmetele kohustuste kehtestamine;

13.7 ÜHINGu tegevuse lõpetamine;

13.8 muude küsimuste otsustamine, mis pole põhikirjaga juhatuse pädevusse antud.

14. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest.

Mittetulundusühingute seadus:

https://www.riigiteataja.ee/akt/109052017021

Categories
Üritused

Tasuta online konverentsid “Polycultures and Permaculture”

30.jan-8.veeb 2020 on võimalik osaleda Visegradiriikide permakultuuriorganisatsioonide koostöös toimuval teadus ja praktika konverentsil. Rohkem infot leiate allolevatelt linkidelt.

Image may contain: text

Amazing speakers are ready to share with you their wisdom and experience at the Conference Polycultures and…

Posted by Polycultures and Permaculture on Esmaspäev, 27. jaanuar 2020

Categories
Uudised

Teretulemast Eesti Permakultuuriühingu kodulehele!

Peagi leiate siit juba rohkem infot permakultuuri, meie MTÜ juhatuse ja tegevuste kohta.